Καθημερινές δράσεις για το προϊόν
Product oriented daily actions
Πιστοποίηση βιολογικών τροφίμων

Η Δ. Μασούτης στα πλαίσια της ΕΚΕ συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας αλλά και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των τροφίμων . Έτσι στα ράφια των καταστημάτων μπορεί ο καταναλωτής να βρει προϊόντα πιστοποιημένα.

Η Δ. Μασούτης έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ», που εποπτεύεται από το ΥΠ.Α.Α.Τ., αναφορικά με την Αποθήκευση & Εμπορία Βιολογικών προϊόντων.

Έτσι τα βιολογικά προϊόντα που μπορεί να αποθηκεύσει & να εμπορευτεί η Δ. Μασούτης είναι τα εξής:
• Ελαιόλαδο
• Αυγά
• Προίόντα Δημητριακών, Αλευρομύλων, Ρύζι
• Φρούτα-Λαχανικά, Πολτοί φρούτων, Ξηροί Καρποί, Σάλτσες, Χυμοί, Όσπρια
• Τυροκομικά Γαλακτοκομικά
• Ζάχαρη
• Ζυμαρικά
• Φυτικά λίπη
• Άλλα Είδη Διατροφής
• Οίνος
• Αρτύματα

Γενικά, η επιθεώρηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης, της εμπορίας και της συσκευασίας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ενώ ταυτόχρονα γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι.

Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή γενετικών τροποποιήσεων και στην χρησιμοποίηση μη χημικών μεθόδων στην αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Χρησιμοποιούνται τεχνικές παραγωγής και ανακύκλωσης φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων που διατηρούν την φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους.

Η βιολογική γεωργία, που κάποτε θεωρείτο περιθωριακή δραστηριότητα που εξυπηρετούσε μία περιορισμένη αγορά, τώρα ήλθε στο προσκήνιο ως μία γεωργική προσέγγιση που όχι μόνον μπορεί να παράγει ασφαλή τρόφιμα αλλά να είναι και ασφαλής από κάθε περιβαλλοντική άποψη.

Coming soon