Ανοιχτή γραμμή καταναλωτή - χωρίς χρέωση
Consumer help line - Free of charge
800 11 803803 (μόνο από σταθερό)
Εμείς, στην εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., είμαστε πάντα κοντά στους καταναλωτές, ακούμε τα προβλήματά τους, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τη γνώμη τους. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν, χωρίς χρέωση, με τη γραμμή καταναλωτή, για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, ερωτήσεις και θέματα τα οποία καταγράφονται και μεταφέρονται στη διοίκηση για ενημέρωση και άμεση επίλυση.

Λειτουργεί:
Ημέρες: Από Δευτέρα έως Σάββατο
Ώρες: 8:00 το πρωί έως 22:00 το βράδυ
800 11 803803 (only home phone)
We at Diamantis Masoutis S.A. take all our customers’ problems seriously and listen carefully to any opinions/suggestions they might have.
Customers may contact us free of charge on the customer help line regarding information on the company, queries and other matters. Messages are recorded and forwarded to the administration to deal with the matter directly.

Lines are open:
Days: Monday to Saturday
Hours: 8:00 in the morning until 22:00 in the evening