Πώς λειτουργεί
How it works
Βήμα 1 Επικοινωνία με τη διεύθυνση χρηματοοικονομικής διαχείρισης της μασούτης.
Καθορίζονται α) το πλήθος των ηλεκτρονικών διατακτικών e-voucher και β) η αξία της καθεμιάς

Βήμα 2 Η διεκπεραίωση του αιτήματος παραγγελίας ολοκληρώνεται σε 1 εργάσιμη μέρα

Βήμα 3 Η πίστωση του συμφωνημένου ποσού γίνεται αυθημερόν.