Δημοφιλείς αναζητήσεις
Κατηγορίες
Μήπως εννοείτε
masoutis
Η εταιρία
masoutis
Company
Δέσμευση χρόνου για {{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{ languagePreview }}
Οι συνεργάτες μας
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Οι συνεργάτες μας
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
You
Βιοκαρπέτ
CookShop
Brands in a Box
Bag Stories
Vita4you
Petshop88
Brands2you
Organic Brands
Marmaridis
Morgan Collection
Kiddo
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2-5 ώρες για παραγγελίες πριν τις 15:00, ενώ για παραγγελίες μετά τις 15:00 η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
NeuroMkt Τ2ΕΔΚ-03661
Σύστημα Αξιολόγησης Διαφημιστικού Μηνύματος/Διαφημίσεων

https://www.neuromkt.gr

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
Εργαλείο Χρηματοδότησης: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Ημερομηνία Έναρξης: 28 Ιούλ 2020
Διάρκεια: 30 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού: 665.010 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.: 281.700 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης


Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η δημιουργία μιας Πολυτροπικής Διεπαφής Εγκεφάλου -Υπολογιστή που θα μας παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης της Ψυχο-Συναισθηματικής Κατάστασης του Αποδέκτη ενός μηνύματος. Η τεχνολογία Eye Tracking (ET) μας δίνει την δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουμε την οπτική προσοχή του αποδέκτη, καθώς μετρά, με αντικειμενικά κριτήρια, Πότε, Που και Τι βλέπει ο αποδέκτης. Επίσης, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, σε πρώτο στάδιο, σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο επικεντρώνεται η οπτική προσοχή του χρήστη. Ενώ, σε δεύτερο στάδιο, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες σχετικές με την συμπεριφορά προσέγγισης – αποφυγής του χρήστη (μέσω της απόστασης από την οθόνη) και με τον γνωστικό φόρτο εργασίας (μέσω των Blinks). Επιπλέον, μέσω της διαστολής/συστολής της κόρης του ματιού, μπορούμε να έχουμε μετρήσεις που σχετίζονται με την συναισθηματική διέγερση (emotional arousal) και τον γνωστικό φόρτο εργασίας (cognitive workload). Ωστόσο, η τεχνολογία ET μπορεί να μας πει τι βλέπει ο αποδέκτης, δεν μπορεί να μας πει τι αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης.

Για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικές με το τι αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης χρειαζόμαστε μια τεχνική απεικόνισης της λειτουργίας του εγκεφάλου. Συγκρινόμενη με άλλες τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου, η τεχνική ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφήματος (ΗΕΓ) είναι μια φθηνή, μη επεμβατική και τελείως παθητική τεχνική καταγραφής εγκεφαλικών δεδομένων. Τα δεδομένα ΗΕΓ έχουν πολύ καλή χρονική ανάλυση ώστε να μας παρέχουν χιλιάδες στιγμιότυπα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας πολλαπλά κανάλια/καλώδια/πηγές. Το παραπάνω γεγονός κάνει το ΗΕΓ ιδανικό εργαλείο έρευνας για να μελετάμε τον ακριβή χρονισμό συμβάντων που σχετίζονται με την προσοχή, την γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία. Επιπροσθέτως των παραδειγμάτων που βασίζονται σε εξωτερικά ερεθίσματα, η ανάλυση του ΗΕΓ στο πεδίο των συχνοτήτων μας επιτρέπει να εξετάσουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων που σχετίζονται με γνωστικές/γνωσιακές – συναισθηματικές καταστάσεις, την ύπαρξη κινήτρου και την πρόθεση εμπλοκής (cognitive – affective states motivation and engagement). Η ασυμμετρία (ηλεκτρικής) δραστηριότητας που παρατηρείται στον (προ-)μετωπιαίο λοβό μεταξύ αριστερού και δεξιού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης ύπαρξης κινήτρου και ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ανάλογα με το ποιό μέρος του λοβού παρουσιάζει την ισχυρότερη δραστηριότητα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ύπαρξη αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων. Επίσης, μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας Θήτα (είδος εγκεφαλικών κύματων), λαμβάνουμε μετρήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο του γνωστικού φόρτου εργασίας.

Κοινοπραξία
• Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής (ΕΚΕΤΑ) (Συντονιστής φορέας)
• Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.
• ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.Ε.
• ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.