Πιστοποιήσεις
Certificates
H Διαμαντής Μασούτης ΑΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στο δίκτυο της μια Πολιτική ποιότητας ώστε να:
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών.
Ικανοποιεί τις νομοθετικές και κανονιστικές Απαιτήσεις.
Βελτιώνει όλες τις βαθμίδες λειτουργίας της.
Ερευνά και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και διαδικασίες.
Βελτιώνει τις διεργασίες της μέσω του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου.
Σέβεται το περιβάλλον, την αειφορία και την βιωσιμότητα.
Προάγει ήθος, αξία, στήριξη κοινωνίας, εθελοντισμό, εκπαίδευση, ασφάλεια.
Αξιολογεί τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες βελτίωσης.
Κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

A) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP
Η εταιρεία έχει θέσει ως πρωταρχικό της μέλημα να παρέχει στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και ασφάλειας. Εξειδικευμένοι επιστήμονες της επιχείρησης είναι σε συνεχείς ελέγχους στα πλαίσια του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής παραγωγής και διάθεσης ασφαλών τροφίμων από τη παραγωγή ως την κατανάλωση. Συνεργασία αποκλειστικά με εξωτερικά εργαστήρια, διαπιστευμένα κατά ISO 17025.
Ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις ανάγκες των προτύπων
• Iso 22000: 2018
• Ιso 9001:2015

B) ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Στόχος είναι ο σεβασμός για την προστασία της ανθρώπινης ζωής κα αποφυγή μετάδοσης επαγγελματιών ασθενικών καθώς και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων Ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις ανάγκες της εργατικής νομοθεσίας & των προτύπων
• Iso 45001: 2018
• Η/w cert protocol (επιδημιολογική επαγρύπνηση)

Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πεπερασμένων φυσικών πόρων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, τη διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση των πελατών, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και όλων των ενδιαφερομένων μερών γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, φροντίζει για την προστασία των φυσικών πόρων, μέσω της βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και υλικών συσκευασίας και της ανακύκλωσης του μεγαλύτερου μέρους αυτών.
• Iso 14001: 2015

Δ) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ - SUSTAINABILITY
Αναγνωρίζει ότι η πορεία για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργία αξίας όχι μόνο το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Υλοποίει δράσεις σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης κοινωνικής πρόνοιας & πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες Σεβασμό στα Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές πρακτικές
Υποστήριξη τοπικής απασχόλησης
Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας
Κοινωνική δράση-εθελοντισμός
Επιχειρηματική ηθική (δωρεές, χορηγίες διαφάνεια, GDPR)
Διατροφικές ιδιαιτερότητες – ικανοποίηση καταναλωτικών απαιτήσεων.
• EPIEL
• Ιατροτεχνολογικα
• BIO
• Zero waste
• Sustainability

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ISO 9001:2015 - Yπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου για την εξασφάλιση της ποιότητας και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ZERO WASTE TO LANDFILL
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H&W (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ |COVID -19)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS 18001
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EPIELL 901:2012 2022-2023
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000:2018
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 45001 – 2018
ISO 9001:2015 - eshop
ZERO WASTE TO LANDFILL CERTIFICATE
H&W CERTIFICATE
ISO 14001
OHSAS 18001
EPIELL 901:2012 2022-2023
ISO 9001:2015
ISO 22000:2005
ISO 22000:2005
ISO 45001 – 2018