Δημοφιλείς αναζητήσεις
Κατηγορίες
Μήπως εννοείτε
masoutis
Η εταιρία
masoutis
Company
Δέσμευση χρόνου για {{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{ languagePreview }}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
You
Βιοκαρπέτ
CookShop
Brands in a Box
Bag Stories
Vita4you
Petshop88
Brands2you
Organic Brands
Marmaridis
Morgan Collection
Kiddo
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2-5 ώρες για παραγγελίες πριν τις 15:00, ενώ για παραγγελίες μετά τις 15:00 η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (στο εξής «Εταιρεία») με επίκεντρο τον άνθρωπο και το συμφέρον του καταναλωτή σέβεται την Ιδιωτικότητα και εφαρμόζει το οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «Κανονισμός»).
Με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε κατά τρόπο κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο ως προς τις αρχές που εφαρμόζουμε και τις εγγυήσεις που τηρούμε για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το είδος των προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες τους, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι συναλλάσσονται ή αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο και εφαρμόζεται σε κάθε σημείο φυσικής παρουσίας και εγκατάστασης της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων της με κάθε φυσικό ή και ηλεκτρονικό μέσο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ με έδρα το 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, Τ.Κ. 57001, τηλ: 2310 803 803, φαξ: 2310 803 804 και email [email protected] είναι η υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζοντας τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, χωρίς να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με ασύμβατο τρόπο προς τους σκοπούς αυτούς.
Η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, κατάλληλα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ακόμη, τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή για εξυπηρέτηση νόμιμων σκοπών.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της και στο πλαίσιο παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των πελατών, συνεργατών και όσων συναλλάσσονται με αυτή με οποιοδήποτε τρόπο.

Συγκεκριμένα δύναται να επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο), δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλ. email) και στοιχεία αγορών.
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά τη συμπλήρωση εντύπου ή ηλεκτρονικής φόρμας κατόπιν σχετικού αιτήματος για την έκδοση και χρήση της κάρτας πιστότητας mas card και είναι απαραίτητα για την απόλαυση των προνομίων, την αυτόματη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς, καθώς και την αναγκαία επικοινωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτής. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας ως προς την προώθηση των πωλήσεων και τη διαχείριση της κάρτας πιστότητας, καθώς και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Τα δεδομένα ταυτότητας διατηρούνται για όσο χρόνο η mas card παραμένει ενεργή. Τα στοιχεία αγορών διατηρούνται για δύο έτη από την εκάστοτε αγορά.

Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, αιτία επικοινωνίας).
Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας για επικοινωνία μαζί σας όπως μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικά της φόρμας επικοινωνίας, τηλεφώνου, email, χρήσης social media, προκειμένου να απαντήσουμε σε αίτημά σας, καθώς και για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, καθώς και το έννομο συμφέρον μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και, κατά συνέπεια, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για έξι μήνες από την διεκπεραίωση της επικοινωνίας.

Κωδικός (pin), αξία και συναλλαγές κατά τη χρήση και εξαργύρωση των ηλεκτρονικών διατακτικών (e-voucher). Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, καθώς και το έννομο συμφέρον μας ως προς την διαχείριση των ηλεκτρονικών διατακτικών και την προώθηση των πωλήσεων.

Δεδομένα επικοινωνίας σας (email, κινητό τηλέφωνο, στατιστικά στοιχεία, ID κοινωνικής δικτύωσης). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατόπιν δικού σας αιτήματος για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (newsletter, sms) είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω ειδικού εντύπου, είτε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατόπιν συγκατάθεσής σας για συμμετοχή σε έρευνα αγοράς ή/και αποστολή εξατομικευμένων προτάσεων με βάση τις αγορές σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των συνδρομών αποστολής ενημερωτικού υλικού και της προώθησης των πωλήσεων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Στοιχεία συμμετοχής σε διαγωνισμό-κληρώσεις δώρων είτε μέσω αυτοματοποιημένων προωθητικών ενεργειών ή κατόπιν δήλωσης συμμετοχής (αριθμός mas card, στοιχεία αγορών, ονοματεπώνυμο, ID κοινωνικής δικτύωσης). Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με τους εκάστοτε Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των πωλήσεων, η συγκατάθεση στην περίπτωση όπου δηλώνεται συμμετοχή, την υποστήριξη και εκτέλεση του διαγωνισμού και τη σχετική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για έξι μήνες μετά την ανάδειξη των τυχερών του εκάστοτε διαγωνισμού.

Στοιχεία τηλεφωνικού αριθμού και καταγραφή επικοινωνίας.
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας συνομιλίας με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τον χειρισμό των αιτημάτων και αξιώσεών σας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για έξι μήνες από την διεκπεραίωση της επικοινωνίας.

Δεδομένα εικόνας.
Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που τοποθετείται στις εγκαταστάσεις μας, καταστήματα, αποθήκες και στα γραφεία μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας για ασφάλεια προσώπων αγαθών και εγκαταστάσεων, καθώς και για την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων. Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται νομίμως για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα των 7 ημερών.

Δεδομένα ταυτότητας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτών καρτών, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τιμολόγησης).
Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς, όπως εσείς τα δηλώνετε, με σκοπό τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, την εκτέλεση και υποστήριξή της, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή η εκπλήρωση καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις Δημόσιας Αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

Δεδομένα σύνδεσης – αναγνώρισης και επαλήθευσης πελάτη (κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό σας και email – αριθμός κινητού, λογισμικά κινητών συσκευών και κωδικός mascard για τις εφαρμογές masoutis app και scan & shop.
Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό να παρέχουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας προς εσάς και ειδικότερα για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών και την ασφαλή εξαργύρωση πόντων, κουπονιών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και το έννομο συμφέρον μας για ασφάλεια κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο διάστημα κάνετε χρήση των σχετικών λογισμικών και εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου scan&shop. Δεδομένα online παραγγελιών.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν στο ιστορικό των παραγγελιών σας και τον επιλεγμένο τόπο παράδοσης των προϊόντων μέσω του λογισμικού scan & shop. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και το έννομο συμφέρον μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για δύο έτη από την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών

Δεδομένα σύνδεσης επισκεπτών στον διαδικτυακό μας ιστότοπο (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης, διεύθυνση ΙΡ ή το είδος του περιηγητή (browser) όπως λ.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η Εταιρεία κατά την επίσκεψη/πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες με σκοπό τη διευκόλυνση χρήσης υπηρεσιών του δικτυακού ιστοτόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση και βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Bιογραφικά σημειώματα.
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με δική σας πρωτοβουλία και αίτημα προκειμένου να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της Εταιρείας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποψηφίου εργαζομένου πριν τη σύναψη σύμβασης εργασίας και το έννομο συμφέρον για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης. Τα δεδομένα διατηρούνται για 12 μήνες από την υποβολή τους.

Κατά τη σύνδεσή σας σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας ή σε συμμετοχή σε δραστηριότητά μας, π.χ. σχόλια, δήλωση ότι σας αρέσει (like) ή κοινοποίηση (share), η Εταιρεία έχει πρόσβαση στην ταυτότητα κοινωνικής δικτύωσής σας και στα σχετικά στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η πρόσβασή αυτή ορίζεται από τους μηχανισμούς των εφαρμογών και υπηρεσιών των εταιριών κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν στην υγεία βάσει της κείμενης εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Δεδομένα ανηλίκων.
Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προστασία των ανηλίκων, ωστόσο δεν παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας σε ανηλίκους, οπότε κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων ενδέχεται να παρατείνεται για την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει διάταξης νόμου, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, για στατιστικούς σκοπούς, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και βάσει της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της εκάστοτε διάρκειας επεξεργασίας εγερθούν αξιώσεις ή τελεστούν αξιόποινες πράξεις, άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, η σχετική διάρκεια παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει κατά κανόνα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από την Εταιρεία σε επιλεγμένες μόνο συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες της Εταιρείας μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, φιλοξενίας, υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών με πιστωτικές κάρτες, υπηρεσιών ασφάλειας συστημάτων, φορείς πιστοποιήσεων, υπηρεσιών ταχυμεταφορών κ.ο.κ., επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι, επιχειρηματικοί αναλυτές, κ.ο.κ.).

Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο προσωπικά δεδομένα σε επιλεγμένες εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, οι οποίες ενεργώντας αυτοτελώς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, συνεργάζονται με την Εταιρεία για την πώληση μέσω του masoutis.gr των προϊόντων τους που φέρουν ειδική σήμανση. Η διαβίβαση πραγματοποιείται μετά από τη συγκατάθεσή σας και αφορά μόνο τα αναγκαία για τη λήψη και την προώθηση της παραγγελίας δεδομένα όπως, το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής, τυχόν σχόλια του καταναλωτή. Σκοπός της διαβίβασης είναι η πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών σας αγορών και για να προσφέρουμε βελτιωμένη και πληρέστερη εμπειρία εξυπηρέτησης κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Οι επιλεγμένες αυτές εμπορικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στις οποίες σας καλούμε να ανατρέξετε πριν την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε επεμβαίνει σε αυτές με κανένα τρόπο.

Επίσης σε Δημόσιες Αρχές – Ανεξάρτητες Αρχές (όπως Δ.Ο.Υ, ΕΦΕΤ, Υγειονομικές Αρχές, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργεία), προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις τους.

Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού φορέα.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

Γενικά, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό μόνο εάν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα, ή τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση που προβλέπει ο Κανονισμός (ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η διαβίβαση είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ.).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η Εταιρεία διευκολύνει την άσκηση όλων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που ορίζονται στον Κανονισμό εφαρμόζοντας σχετική διαδικασία για την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας.

Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζεστε τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η Εταιρεία δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.
Η Εταιρεία σέβεται το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εύκολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τυχόν παράπονο που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email [email protected], τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προϋποθέτει τη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μη μπορούμε να συνεχίσουμε την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς εσάς.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.
Σας ενημερώνουμε ότι με την Ολοκλήρωση παραγγελίας που περιέχει προϊόντα συνεργατών, συναινείτε στην κοινοποίηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων, στον συνεργάτη που θα εξυπηρετήσει την παραγγελία σας.
Με την καταχώρηση της παραγγελίας σας για αγορά προϊόντος από έναν Συνεργάτη μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους που διέπουν την αγορά σας από τον συγκεκριμένο Συνεργάτη.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της Εταιρείας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Τελευταία ενημέρωση 20 Μαΐου 2018