ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στη Βόρεια Ελλάδα και να οδηγηθούμε σε σημαντική θέση πανελλαδικά ως μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση στο χώρο του λιανεμπορίου. Να αναπτυσσόμαστε σε υγιείς βάσεις. Με την ανάπτυξή μας να προσφέρουμε στον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία. Να είμαστε πιστοί σε όλα αυτά που συνθέτουν την επιχειρηματική μας ηθική και αποτελούν τις αξίες μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να ικανοποιούμε τις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τους προσφέρουμε μοναδική εμπειρία αγορών.

ΑΞΙΕΣ
Ποιότητα
Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Ασφάλεια
Σε κάθε βήμα, από τον προμηθευτή μέχρι το ράφι, τηρούμε αυστηρούς κανόνες ασφάλειας των προϊόντων

Οικονομία και Ελληνικότητα
Για τους καταναλωτές είμαστε πάντα τα «οικονομικά και ελληνικά» σούπερ μάρκετ

Εξυπηρέτηση
Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε σύγχρονο περιβάλλον αγορών

Φροντίδα
Πάντα δίπλα στον καταναλωτή με φροντίδα για το συμφέρον του

Εμπιστοσύνη
Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές που με τα χρόνια γίνονται ισχυρότερες

Συνέπεια
Είμαστε κοντά στους καταναλωτές με ειλικρίνεια για να κάνουμε πραγματικότητα τις υποσχέσεις μας μέσω των άρτια εκπαιδευμένων εκπροσώπων μας

Ανθρώπινο πρόσωπο
Ο καταναλωτής νιώθει οικείο το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας

Ομαδικότητα
Εργαζόμαστε με ομαδικότητα υπηρετώντας κοινό σκοπό που στο επίκεντρο βρίσκεται ο καταναλωτής

Διάρκεια
Χτίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές πάνω σε αξίες που αντέχουν στο χρόνο

Καινοτομία
Επενδύουμε σε τεχνολογία και υποδομές και εισάγουμε καινοτομίες σε όλους τους τομείς δράσης μας

Πνεύμα καλής συνεργασίας
Με όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές μας έχουμε άριστη συνεργασία μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και επαγγελματισμού

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Με την ανάπτυξή μας δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρουμε καθημερινά στην κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον

Η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας
Προσφέρουμε ασφαλές, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας στους ανθρώπους μας όπου συνεργάζονται με αλληλοσεβασμό και με αγάπη για την εταιρεία

VISION
Our vision is to consolidate our leading position in Northern Greece and to establish a strong position throughout Greece as a purely Greek retailer. To develop with firm foundations. To make growth go hand in hand with our contribution to society and the individual. To be true to all that which defines our business ethos and constitutes our values.

MISSION
To satisfy the needs and wishes of consumers in the best possible way and offer them a unique shopping experience.

VALUES
Quality
High quality products and services

Safety
At each step from the supplier to the shelf we comply with the most stringent product safety regulations

Economical and Greek
For consumers we are always the ‘economical and Greek’ supermarket

Service
A high level of services in a modern shopping setting

Care
Always at to the consumer’s side, taking care of their interests

Trust
Every day we build relationships of trust with our consumers which over the years have grown stronger

Consistency
By being genuinely at our consumers’ side, we make good on our promises through our fully trained representatives

With a human face
The consumer feels ‘at home’ in the environment and with our people

Team spirit
We work with a team spirit, serving a common goal with the consumer at the centre

Long lasting
We build up relationships with employees and consumers based on values that stand the test of time

Innovation
We invest in technology and infrastructures and introduce innovations in all our areas of activity

Spirit of good cooperation
Our cooperation with all colleagues and suppliers is exceptional in a climate of mutual respect and professionalism

Corporate social responsibility
As a result of our growth, we have created new employment positions. Through our actions in corporate social responsibility, each day we contribute to society, people and the environment.

Our strength is our people
We offer a safe, pleasant working environment to our people where they work together with mutual respect and dedication to the company.