Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Corporate Social Responsibility

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 2 κατευθύνσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και η εξωτερική στην κοινωνία, το περιβάλλον και το προϊόν.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - εξωτερική κατεύθυνση

Με τίτλο «Καθημερινές δράσεις για την κοινωνία», «Καθημερινές δράσεις για το περιβάλλον» και «Καθημερινές δράσεις για το προϊόν» η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συμμετέχει και διοργανώνει πολλές ενέργειες με φιλανθρωπικό και οικολογικό χαρακτήρα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - εσωτερική κατεύθυνση

Οι «Καθημερινές δράσεις για τον άνθρωπο» από το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων αφορούν ενέργειες της εταιρείας για το ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την έγκαιρη και εύρυθμη σφαιρική διαχείριση του προσωπικού και τη δημιουργία ασφαλούς και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.


Diamantis Masoutis S.A. applies an integrated strategy of Corporate Social Responsibility both internally and externally. The internal concerns the human resources while the external refers to the customers, the environment and society as a whole.

Corporate Social Responsibility at an external level

This focuses on initiatives and actions with social, philanthropic and ecological targets.

Under the title of ‘Love & care for the community’ and ‘Love & care for the environment’ we organise and participate in many activities with a philanthropic and ecological character.

Corporate Social Responsibility at an internal level

This focuses on the human resources. For 15 years now the Human Resources Department has operated with the purpose of continuously improving working conditions and relations.