Οι στόχοι μας
Our objectives
Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εφαρμόζει πρότυπη στρατηγική ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σταθερά και μεθοδικά βήματα εξέλιξης, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και το συμφέρον του καταναλωτή.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
Να αναπτύσσουμε
συνεχώς την πολύτιμη σχέση που έχουμε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Να προβλέπουμε
και να ικανοποιούμε τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας, με επαγγελματισμό.

Να προσφέρουμε
στους καταναλωτές τις οικονομικότερες τιμές, υψηλής ποιότητας προϊόντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Να διατηρούμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
και να αυξάνουμε την παραγωγικότητα μας.

Να προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα,
να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, στηρίζοντας έτσι την απασχόληση στην Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Να κρατάμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τους καταναλωτές,
ώστε να ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στις καταναλωτικές συνήθειες και να διαπιστώνουμε την εικόνα της εταιρείας μας προς τον καταναλωτή.

Να διατηρούμε καλές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας,
καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα λειτουργεί θετικά στην επίτευξη των στόχων και των δύο πλευρών, και πάντα προς το συμφέρον των καταναλωτών.

Να παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας
και να διατηρούμε την ευαισθησία μας απέναντι σε κοινωνικά και οικολογικά θέματα, πραγματοποιώντας δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Diamantis Masoutis S.A. applies a development strategy unlike any other and which focuses on steady, methodical development, centred on the individual and always having the consumer’s interests in mind.


OUR OBJECTIVES ARE:

To continuously build on our long-held relationship with the people in our company, having created an excellent working environment.

To anticipate and satisfy the needs and wishes of our customers with all due professionalism.

To offer consumers products at the best value for money and of the highest quality, meeting all European and global standards.

To maintain a high level of services and to increase our productivity.

To promote and support Greek products and Greek producers and thus bolster employment in Greece and competitiveness among Greek enterprises.

To keep open channels of communication with consumers so that we may be kept abreast with the latest consumer trends and habits and remain aware of our company image in the eyes of consumers.

To maintain a healthy co-operation with our suppliers and collaborators by cultivating a climate of mutual trust which will help all parties to achieve their goals, and always with the interest of the consumer in mind.

To remain true to our philosophy and show sensitivity on social and ecological issues through various actions and by taking initiatives for the good of the community and the environment.