Δημοφιλείς αναζητήσεις
Κατηγορίες
Μήπως εννοείτε
masoutis
Η εταιρία
masoutis
Company
Δέσμευση χρόνου για {{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{ languagePreview }}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
You
Βιοκαρπέτ
CookShop
Brands in a Box
Bag Stories
Vita4you
Petshop88
Brands2you
Organic Brands
Marmaridis
Morgan Collection
Kiddo
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2-5 ώρες για παραγγελίες πριν τις 15:00, ενώ για παραγγελίες μετά τις 15:00 η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Western Union – Electronic Money transfer


Send or receive money throughout Greece or anywhere in the world with immediate availability to the recipient and which is ready for collection within a few minutes and without the need of a bank account.

• Over 550.000 agent locations worldwide
• Over 200 countries
• Over 1.100 locations in Greece
• Extended working hours (evenings and Saturdays)

Send or receive money fast and easily at the check-out of selected Masoutis stores with the reliable Western Union money transfer system.

Procedure to send and receive money
TO SEND MONEY 1. Inform the Western Union Agent about the receiver’s first & last name, the destination country and hand your ID, the funds and the transaction fee.
2. Your order is processed by Western Union’s electronic money transfer system.
3. The agent hands you the receipt of the transaction together with the Money Transfer Control Number (MTCN).
4. Inform the receiver about the transfer details he needs to know to receive the money.

TO RECEIVE MONEY 1. Hand to the Western Union Agent the data indicating the country from which the money was sent, the first & last name of the sender, the amount you are expecting, and the MTCN – Money Transfer Control Number.
2. Hand your ID to the Western Union Agent.
3. Your order is processed by Western Union’s electronic money transfer system.
4. The Agent disburses the amount payable & the receipt.