Δημοφιλείς αναζητήσεις
Κατηγορίες
Μήπως εννοείτε
masoutis
Η εταιρία
masoutis
Company
Δέσμευση χρόνου για {{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{RemainingMinutesCustomersSlot}}'
{{ languagePreview }}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Μασούτης Marketplace
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
You
Βιοκαρπέτ
CookShop
Brands in a Box
Bag Stories
Vita4you
Petshop88
Brands2you
Organic Brands
Marmaridis
Morgan Collection
Kiddo
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Display All
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2-5 ώρες για παραγγελίες πριν τις 15:00, ενώ για παραγγελίες μετά τις 15:00 η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Όροι χρήσης της mas card
1. Η κάρτα mas card χορηγείται από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ μόνο σε φυσικά πρόσωπα, που είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη σχετική αίτηση χορήγησης κάρτας.

2. Ο κάτοχος της mas card είναι υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, παράνομης ή κακής χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας, ο κάτοχος δύναται είτε να ζητήσει την επανέκδοση της κάρτας με τον ίδιο αριθμό, είτε να ζητήσει την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της με νέα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι πόντοι θα μεταφέρονται στην κάρτα που θα εκδοθεί. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. απώλεια, καταστροφή, κλοπή κλπ), ισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο.

4. Ο κάτοχος της mas card ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του. Η Διαμαντής Μασούτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτα, αν προκύπτει κακή, παράνομη, καταχρηστική ή σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήση της.

5. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα εγγράφως γνωστοποιηθεί απώλεια ή κλοπή της.

6. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της κάρτας ή την εξαργύρωση πόντων.

7. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, τα προνόμια που παρέχει με την κάρτα καθώς και τους παρόντες όρους. Οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.masoutis.gr και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της.

8. Η κάρτα mas card και τα σχετικά προνόμια υπέρ των κατόχων της συνιστά οικειοθελή παροχή της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ προς τους καταναλωτές – πελάτες. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα προνομιών και τη λειτουργία της κάρτας.

9. Ο κάτοχος της mas card μπορεί να ενημερώνεται για ό,τι αφορά στην χρήση της κάρτας του εισάγοντας τον κωδικό της κάρτας του και τον κωδικό ασφαλείας του (PIN) στη σχετική ενότητα μέσω της ιστοσελίδας www.masoutis.gr.

10. Η κάρτα ακυρώνεται αυτόματα αν δεν γίνει χρήση της για ένα συνεχόμενο έτος.

11.Ο κάτοχος της mas card με την έκδοση και χρήση της αποδέχεται τους παρόντες όρους.