Όροι λειτουργίας της mas card
1. Η κάρτα mas card χορηγείται από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ σε φυσικά πρόσωπα /μη επιτηδευματίες, που είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη σχετική αίτηση χορήγησης κάρτας. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας κατά την έκδοση τιμολογίου.

2. Ο κάτοχος της mas card είναι υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, παράνομης ή κακής χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας, ο αρχικά αιτών οφείλει να συμπληρώσει έντυπο απώλειας της κάρτας σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής της Μασούτης. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. απώλεια, καταστροφή, κλοπή κλπ), ισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο.

4. Ο κάτοχος της mas card ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του. Η Διαμαντής Μασούτης διατηρεί το δικαίωμα να παύει τη χρήση της κάρτας οποιουδήποτε κάτοχου, αν προκύπτει κακή, παράνομη, καταχρηστική ή σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήση της. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται αυτόματα τα στοιχεία του αιτούντα.

5. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα εγγράφως γνωστοποιηθεί απώλεια ή κλοπή της.

6. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της κάρτας ή την εξαργύρωση πόντων.

7. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, τα προνόμια που παρέχει με την κάρτα καθώς και τους παρόντες όρους. Οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.masoutis.gr και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της.

8. Η κάρτα mas card και τα σχετικά προνόμια υπέρ των κατόχων της συνιστά οικειοθελή παροχή της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ προς τους καταναλωτές – πελάτες. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα προνομιών και τη λειτουργία της κάρτας.

9. Ο κάτοχος της mas card θα ενημερώνεται για ό,τι αφορά στην χρήση της κάρτας μέσω της ιστοσελίδας www.masoutis.gr.

10. Ο κάτοχος της mas card με την έκδοση και χρήση της αποδέχεται τους παρόντες όρους.

11. Η κάρτα θα καταργείται αν δεν γίνεται χρήση της για ένα συνεχόμενο έτος.

12. Ο κάτοχος της mas card αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτά έχουν δοθεί στη συνημμένη αίτηση για τους σκοπούς διαγωνισμών, κληρώσεων και ενημερώσεων από την εταιρία για του σκοπούς διαγωνισμών και κληρώσεων.