Επικοινωνήστε μαζί μας
Contact us
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: 14o χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών, ΤΚ. 570 01 Διοικητικό Κέντρο:
Τηλ.: 2310 803803
Fax: 2310 803804

Λογιστήριο:
Τηλ.: 2310 803801
Fax: 2310 803893

Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής Καβαλάρι Θεσ/νίκης (19ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Καβάλα):
Τηλ.: 2310 803900
Fax: 2310 803811

800 11 803803 (μόνο από σταθερό)
Ανοιχτή γραμμή καταναλωτή
Χωρίς χρέωση
Λειτουργεί
Ημέρες: Από Δευτέρα έως Σάββατο
Ώρες: 7:00 το πρωί έως 22:00 το βράδυ
Contact details
Central office: 14 km Thessaloniki- Vasilika, P.C. 57001 Admin. Centre:
Tel: 2310 803803
Fax: 2310 803804

Accounting Office:
Tel: 2310 803801
Fax: 2310 803893

Storage & Distribution Centre (logistics), Kavalari Thessaloniki (19 km National Road Area Thessaloniki-Kavala):
Tel: 2310 803900
Fax: 2310 803811

800 11 803803 (only home phone)
Open consumer line
Freephone
Working hours:
Mon-Sat 7.00 – 22:00
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email
κάντε click παρακάτω:
IF you want to contact us with email
click above: