Δημοφιλείς αναζητήσεις
Κατηγορίες
Μήπως εννοείτε
masoutis
Η εταιρία
masoutis
Company
{{ languagePreview }}
Οι συνεργάτες μας
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Οι συνεργάτες μας
{{a.HeaderMenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
You
Βιοκαρπέτ
CookShop
Brands in a Box
Bag Stories
Vita4you
Petshop88
Brands2you
Organic Brands
Marmaridis
Morgan Collection
Kiddo
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
{{a.MenuItemDescr}} {{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
{{a.MenuItemDescr}}
Προβολή Όλων
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2-5 ώρες για παραγγελίες πριν τις 15:00, ενώ για παραγγελίες μετά τις 15:00 η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Αποστολή Βιογραφικού
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για την εταιρεία μας με την αποστολή του Βιογραφικού σας Σημειώματος, το οποίο θα αξιολογήσουμε βάσει των εταιρικών αναγκών μας.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, εκ των οποίων με κόκκινη επισήμανση είναι τα υποχρεωτικά πεδία.
(Υποχρεωτικά πεδία με κόκκινο)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η Εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.», με έδρα το 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών, τηλ. 2310803800, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που περιλαμβάνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα, εξυπηρετώντας το έννομο συμφέρον της για κάλυψη θέσεων εργασίας μέσω της αξιολόγησής τους. Το Βιογραφικό Σημείωμα θα διατηρηθεί αποθηκευμένο στα αρχεία μας με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια για χρονικό διάστημα έως 1,5 ετών, εκτός εάν επιβάλλεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων.
Μπορείτε να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail: [email protected].
Μέσα στα πλαίσια του Ενωσιακού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, η εταιρία μας σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (πληροφορίες www.dpa.gr).
{{messageWaiting}} {{Message}} {{returnCustomer}} {{errorMsgShow}}